Life & Perishable
The basic idea behind my work is connectedness and humanity with the environment, myself and the other, nature and space. In this thought I search for the simplicity and complexity of nature and life, vulnerability and strength. As a fungus, it shows life and transience. Although my work is composed and finished with great care, the primal material remains visible. I want to show, feel and smell the ‘raw’ of the material.

Perishable and beauty come together in the work of Mariël Bisschops; in her work old and rusty materials gets a new destination. She is a nature-lover and very philosophical. Everyday she sees beauty in everything; she finds inspiration in the surrounding nature. Colored autumn leaves to banana peels, willow to shells and homemade felt to rusty nails.
The process of decay, advancing time lapse late materials will be delayed Mariël pick them up and allowed to form part of her creations. At that time she shows everyone what beauty is: the vulnerability of natural material in a new order. That drives her, there she finds her challenge. The idea to use old materials as the basis for a new creation, as contrasts loud and soft, old and new, and weathering is searched by forces of nature, for her not new.
She makes indoor and outdoor artworks that change by nature over time. The work is an experience for the visitor.

Leven & Vergankelijkheid

De
grondgedachte achter mijn werk is verbondenheid en geborgenheid met
de omgeving, van mijzelf en de ander, de natuur en de ruimte. In deze
gedachte zoek ik naar de eenvoud en de complexiteit van de natuur en
het leven, de kwetsbaarheid en de kracht. Zoals een schimmel, het
leven en de vergankelijkheid laat zien. Hoewel mijn werk met grote
zorg samengesteld en afgewerkt wordt, blijft het oermateriaal
zichtbaar. Het ‘rauwe’ van het materiaal wil ik kunnen laten zien,
voelen en ruiken.

In het werk van Mariël Bisschops komen vergankelijkheid en schoonheid samen; afgestorven materialen krijgen in haar werk een nieuwe bestemming. Ze is een natuurliefhebber en zeer filosofisch ingesteld. Voor haar schuilt schoonheid in het alledaagse; ze vindt inspiratie in de ons omringende natuur. Van gekleurde herfstbladeren tot bananenschillen, van wilgentenen tot schelpen en van zelfgemaakt vilt tot roestige spijkers.
Het proces van vergankelijkheid, de voortschrijdende tijd die materialen laat vervallen, wordt uitgesteld als Mariël ze oppakt en deel laat uitmaken van haar creaties. Op dat moment laat ze iedereen zien waar schoonheid uit kan bestaan: de kwetsbaarheid van natuurlijk materiaal in een nieuwe ordening. Dat is wat haar drijft, daarin vindt ze haar uitdaging. Het idee om gebuikte materialen als basis te nemen voor een nieuwe creatie, waarbij de contrasten hard en zacht, oud en nieuw, en verwering door natuurkrachten wordt opgezocht, zijn voor haar dus niet nieuw. Ze maakt kunstwerken die zowel binnen als buiten staan en door de natuur op den duur veranderen. Het werk vormt een ervaring voor de bezoeker. Eenvoudig, harmonieus, nooit dwingend maar toch aanwezig. In haar recentere werk speelt geluid mee om er een extra dimensie aan toe te voegen.

CV: www.linkedin.com/in/marielbisschops

tel. : 06 22830322
email: info@marielbisschops.nl

foto: Walther Vlaanderen

Graag deel ik het gedicht van Paul Roelofs n.a.v. de tentoonstelling ‘Bananas’, jan 2009 Corrosia:

Je ziet
ze wel of niet
aan fragiele draadjes
hangen daar bananen
gedroogde
delen, de schillen
bruin, zwart en geel
wiegend in de wind,
de
fluisterende tocht van het voorbijgaan
een ondersteuning van het kijken,
zien
met een verwonderlijke muziek
vraagt om luisteren
geeft de golf in
de ruimte
een extra dimensie
naast het liggen op je rug
te kijken naar
de bruine kronkeltjes
die ons bijna vragend
stilistisch,
grafisch
droog, ritselend aanbungelen