Exhibition Symbolism in Paviljoen de Verbeelding te Zeewolde

Title: ‘Revive’
Material: felt wool from different sheep

This work shows both ‘finality’ and ‘infinity’ view of life.

Dit werk laat zowel ‘eindigheid’ als ‘oneindigheid’
van het leven zien.
De objecten van dit werk zijn al eerder ooit
gebruikt in een kunstwerk. In feite was dit afgedankt materiaal.
Echter tijdens en na het eerste ‘leven’ kreeg de natuur, algen en
mos, vat op het materiaal.
De objecten werden na verloop van tijd
‘vies en lelijk’… hoewel: de huid werd steeds groener, tot fel groen
en verweerd. Ze zien er doorleefd uit. Eigenlijk zijn ze in de loop
van de tijd véél mooier geworden.

Op zondagmiddag 29 januari ’17 om 15.00 u is de officiële opening van de expositie bij aanvang van het concert ¡VENGA AVENTURERO!, uitgevoerd door Ensemble Corona met vocaal ensemble Larynx.

Groepsexpositie van 9 januari t/m 5 maart 2017
De expositie Symboliek is speciaal op deze wijze ingericht voor de komende cultuur educatieve programma vanuit het programma VERBEELDING&CO. In totaal komen 15 groepen van het basis en voortgezet onderwijs voor kunstkijklessen o.l.v. Rob van den Broek
Voor meer informatie over het concert en openingstijden:
http://deverbeeldingzeewolde.nl/programma/corona-speelt-venga-aventurero/